Aktualności

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze
środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -
Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego
systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez
utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i
instytucji na lata 2022-2025.