Pierwsza tura projektu już za nami. Dziewięć Pań  - mieszkanek Boguszowa-Gorc, w ramach kontraktów socjalnych, ukończyło realizację projektu. Objęte były następującymi działaniami:

W celu aktywizacji społecznej i zawodowej naszych mieszkańców będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, kolejny już rok realizujemy projekt „Wiem, że potrafię” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że  w dniu 29 listopada 2012 roku zakończył się drugi etap realizacji projektu „Wiem, że potrafię” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wraz z końcówką roku kalendarzowego finiszuje kolejna edycja projektu Ośrodka Pomocy Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wiem, że potrafię”. Jego realizacja rozpoczęła się w roku 2008 i potrwa do 31.12.2013. Cykliczne zajęcia z zakresu aktywnej integracji ukończyło już 73 podopiecznych Ośrodka.

W roku 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach realizuje kolejną, czwartą już edycję projektu systemowego „Wiem, że potrafię” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są mieszkańcami gminy Boguszów-Gorce i korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej.