BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI
NA TERENIE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO ORAZ GMINY MIASTA BOGUSZÓW-GORCE
DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Baza teleadresowa podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 

 

LISTA OŚRODKÓW ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie