Do  zadań  własnych  gminy  należy  w szczególności  tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym opracowanie i realizacja  gminnego  programu  przeciwdziałania  przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej. Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2026 przyjęty został uchwałą nr XXXVIII/216/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Jego treść dostępna jest TUTAJ

Gmina   podejmuje  działania  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej powołany został zarządzeniem Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.

Treść zarządzenia dostępna jest TUTAJ

Obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Boguszowie-Gorcach.

Siedzibą Zespołu jest Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 49, 58-370 Boguszów-Gorce

Przewodniczący Zespołu: Mariola Szostak, tel. 748449561
Zastępca Przewodniczącego Zespołu: Agnieszka Wędzonka, tel. 748449561
Kontakt e-mail z Zespołem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Interdyscyplinarny jest jednym z głównych podmiotów realizujących działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy domowej. Działa w oparciu o uchwałę nr LXVIII/363/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Boguszowie-Gorcach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.), oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności przez:

  1. diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową;
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową.

Zespół powołuje grupę diagnostyczno-pomocową, do każdego zgłoszenia podejrzenia stosowania przemocy. Grupa diagnostyczno-pomocowa jest podstawową komórką odpowiedzialną za prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”, jej celem jest dokonanie diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej.