Aktualności

Szanowni Państwo,

zapraszamy na portal Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego www.dmws.pl

Warto tu zajrzeć, bo na portalu Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego prezentowane są dostępne na Dolnym Śląsku bezpłatne lub przystępne cenowo usługi społeczne wspierające osoby w najtrudniejszej sytuacji.

Usługi te adresowane są przede wszystkim do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych wymagających dziennej lub całodobowej opieki oraz osób zagrożonych wykluczaniem społecznym z uwagi na chorobę, samotność, długotrwałe bezrobocie czy bezdomność.

Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego jest po to, by każda osoba potrzebująca pomocy uzyskała jak najszybszą informację o Formach wsparcia w miejscu swojego zamieszkania lub najbliższym otoczeniu.

Dlatego na www.dmws.pl prezentowane są krótkie opisy Form wsparcia połączone są z interaktywną Mapą Dolnego Śląska przedstawiającą podmioty oferujące usługi społeczne w dolnośląskich gminach i powiatach.

Za pośrednictwem Dolnośląskiej Mapy Wsparcia Społecznego przedstawiciele dolnośląskich instytucji samorządowych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych mogą prezentować Mieszkańcom Dolnego Śląska swoją ofertę usług społecznych.

 

Polecamy Państwu - Dolnośląską Mapę Wsparcia Społecznego
- warto zaczerpnąć z niej wiedzę i informację - by pomóc potrzebującym,

 

 

 

 

INFORMACJA

W dniu 29 marca 2024 r. (piątek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach będzie nieczynny
(Zarządzenie nr 9/2023 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Boguszowie-Gorcach z dnia 4 grudnia 2023 roku  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za świąteczną sobotę – 6 stycznia 2024 r.).

Ponadto, dla zachowania prawidłowego wymiaru czasu pracy pracowników OPS w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym,
w dniu 28 marca 2024 r.
czas pracy pracowników zostaje skrócony do 6,5 godziny
(OPS będzie czynny do godz. 14:00).
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

Program „Opieka wytchnieniowa”
jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

 

Gmina Miasto Boguszów-Gorce realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

 

Przedmiot i cel Programu:
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dla członków rodzin lub opiekunów Program stanowi czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek, regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.


Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem: 6 osób

Wartość Programu: 66.096,00 zł
Wartość dofinansowania: 66.096,00 zł