Aktualności

Program "Opieka Wytchnieniowa"

 

Program „Opieka wytchnieniowa”
jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

 

 

Gmina Miasto Boguszów-Gorce realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

 

Przedmiot i cel Programu:
    Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dla członków rodzin lub opiekunów Program stanowi czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.


Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem: 6 osób


Wartość Programu: 58.752,00 zł
Wartość dofinansowania: 58.752,00 zł