Program „Opieka wytchnieniowa”
jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

 

Gmina Miasto Boguszów-Gorce realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

 

Przedmiot i cel Programu:
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dla członków rodzin lub opiekunów Program stanowi czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek, regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.


Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem: 6 osób

Wartość Programu: 66.096,00 zł
Wartość dofinansowania: 66.096,00 zł