Aktualności

Od 1 listopada do wypłaty świadczeń z tytułu urodzenia dziecka (becikowego) będzie potrzebne zaświadczenie lekarskie informujące o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego dziecka).

Jeśli starasz się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami lub zasiłek pielęgnacyjny zobacz jakie dokumenty są wymagane do ich uzyskania.

Dział Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych informuje, że w ramach realizacji projektu pod nazwą „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zastępczej”, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej 2a prowadzone będzie poradnictwo specjalistyczne dla rodzin zastępczych.