Pierwsza tura projektu już za nami. Dziewięć Pań  - mieszkanek Boguszowa-Gorc, w ramach kontraktów socjalnych, ukończyło realizację projektu. Objęte były następującymi działaniami:

 1. Aktywizacja społeczna:
  •  poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych;
  • grupowe poradnictwo specjalistyczne,interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej ,w tym powrotu na rynek pracy;
  • grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych;
  • poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych;
 2. Aktywizacja zawodowa:
  • indywidualna terapia psychospołeczna;
 3. Aktywizacja zawodowa:
  • grupowe usługi doradcy zawodowego wspierające aktywizacje zawodową:
 4. Aktywizacja edukacyjna:
  • Kurs obsługi komputera i korzystania z internetu z elemanetmi oprogramowania Microsoft Word