W celu aktywizacji społecznej i zawodowej naszych mieszkańców będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, kolejny już rok realizujemy projekt „Wiem, że potrafię” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W bieżącym roku w przedsięwzięciu weźmie udział 18-osób - kobiet i 9 mężczyzn. Wszyscy otrzymają wsparcie miękkie w postaci poradnictwa i wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, poradnictwa zawodowego, specjalistycznego, terapii psychospołecznej oraz treningów kompetencji umiejętności społecznych. Przewidziano również szkolenia zawodowe. Uczestnikom wypłacane będą zasiłki celowe na bieżące potrzeby bytowe związane z przystąpieniem do projektu oraz zasiłki okresowe.

Zdobycie nowych umiejętności i kalifikacji przez beneficjentów z pewnością przyczyni się do znalezienia atrakcyjnej pracy. Zapraszamy chętnych podopiecznych do korzystania z możliwości, które daje udział w projekcie. Jego realizacja potrwa do końca 2014 roku.