Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że  w dniu 29 listopada 2012 roku zakończył się drugi etap realizacji projektu „Wiem, że potrafię” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W bieżącym roku w przedsięwzięciu uczestniczyło 26 osób – 18 kobiet i 8 mężczyzn. Uczestnicy ukończyli szkolenia zawodowe: panie kurs pracownika obiektów hotelarskich z nauką języka branżowego, panowie – magazyniera z obsługą wózków jezdniowych i obsługą komputera. Ponadto wszyscy otrzymali wsparcie miękkie w postaci poradnictwa zawodowego, specjalistycznego, asystentów rodzin, terapii psychospołecznej oraz treningów kompetencji i umiejętności społecznych. Uczestnikom wypłacano zasiłki celowe na bieżące potrzeby bytowe związane z przystąpieniem do projektu.

Zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji przez beneficjentów z pewnością przyczyni się do znalezienia atrakcyjnej pracy. Zapraszamy chętnych podopiecznych do korzystania z możliwości, które daje udział w projekcie. Jego realizacja potrwa do końca 2014 roku.