Wraz z końcówką roku kalendarzowego finiszuje kolejna edycja projektu Ośrodka Pomocy Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wiem, że potrafię”. Jego realizacja rozpoczęła się w roku 2008 i potrwa do 31.12.2013. Cykliczne zajęcia z zakresu aktywnej integracji ukończyło już 73 podopiecznych Ośrodka.

 

W bieżącym roku 10 kobiet i 6 mężczyzn wzięło udział w szkoleniach zawodowych oraz zostało objętych tzw. wsparciem miękkim. Kobiety ukończyły szkolenie sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i podstawami obsługi komputera, mężczyźni – szkolenie magazyniera z obsługą wózków jezdniowych i podstawami obsługi komputera. Szkolenia zawodowe przeprowadziła na zlecenie Ośrodka Fundacja Wałbrzych 2000 z siedzibą w Wałbrzychu. Działania miękkie obejmowały trening kompetencji i umiejętności społecznych, usługi asystenta rodziny, poradnictwo i wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, usługi doradcy zawodowego oraz dla kobiet poradnictwo specjalistyczne, interwencji kryzysowej, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. Wymieniony zakres działań Ośrodek zlecił w bieżącym roku Stowarzyszeniu „Inaczej” z/s w Wałbrzychu oraz Firmie Pomoc Terapeutyczno – Pedagogiczna Anna Krause z/s w Wałbrzychu. Wszyscy uczestnicy, w ramach kontraktów socjalnych, ukończyli zaplanowane ścieżki działań i otrzymali zaświadczenia oraz certyfikaty ukończenia szkoleń.

 

Zajęcia zorganizowane były w okresach kwiecień-czerwiec 2011 i wrzesień-listopad 2011. Działania miękkie indywidualne i grupowe odbywały się w siedzibie Ośrodka i domach beneficjentów. Szkolenia zawodowe odbywały się w siedzibie Fundacji Wałbrzych 2000. Uczestnicy mieli zapewniony bezpłatny transport i catering, a w okresie realizacji kontraktów w każdym miesiącu otrzymywali zasiłki celowe na bieżące potrzeby bytowe związane z przystąpieniem do projektu.

 

Zespół projektowy Ośrodka Pomocy Społecznej dziękuje wykonawcom za wkład pracy, a wszystkim uczestnikom za aktywny udział w zajęciach. Życzymy powodzenia w ponownym wejściu na rynek pracy, co z pewnością ułatwią nowe uprawnienia i umiejętności zdobyte dzięki uczestnictwu w projekcie „Wiem, że potrafię”.