W listopadzie b. r. zakończył się drugi etap realizacji projektu „Wiem, że potrafię”. W ramach tego etapu 17 kobiet zrealizowało kontraktu socjalne w następującym zakresie:

 

  • poradnictwo zawodowe realizowane przez doradcę zawodowego;
  • trening kompetencji i umiejętności społecznych;
  • poradnictwo i wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowej i umiejętności społeczno-zawodowych;
  • poradnictwo specjalistyczne, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy;
  • usługi asystenta rodziny;
  • terapia psychospołeczna;
  • szkolenie zawodowe – sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i podstawami obsługi komputera.

 

Rodziny otrzymały również zasiłki celowe przeznaczone na bieżące potrzeby bytowe związane z przystąpieniem do projektu.