W dniu 30.06.2010 roku zakończył się pierwszy w tym roku etap realizacji projektu „Wiem, że potrafię” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przez trzy miesiące sześciu mężczyzn realizowało zawarte z pracownikami socjalnymi Ośrodka kontrakty socjalne, których celem było zwiększenie szans na rynku pracy beneficjentów ostatecznych.
Klienci korzystali z różnych form wsparcia:

 

  • w ramach aktywizacji edukacyjnej uczestniczyli w szkoleniu realizowanym przez Fundację „Wałbrzych 2000” - magazynier z obsługą wózków jezdniowych i podstawami obsługi komputera;
  • w ramach aktywizacji zawodowej odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym działającym z ramienia Stowarzyszenia „Inaczej” z/s w Wałbrzychu;
  • w ramach aktywizacji zdrowotnej odbyli indywidualną terapię psychospołeczną przeprowadzoną przez Firmę „Pomoc Terapeutyczno-Pedagogiczna Anna Krause” z/s w Wałbrzychu;
  • w ramach aktywizacji społecznej przeprowadzono treningi kompetencji i umiejętności społecznych, działania z zakresu poradnictwa i wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowej i umiejętności społeczno-zawodowych oraz spotkania z asystentami rodziny. Działania z zakresu aktywizacji społecznej prowadziło Stowarzyszenie „Inaczej” oraz Firma Pani Anny Krause.

 

W ramach kontraktów socjalnych klienci otrzymywali w każdym miesiącu zasiłki celowe na bieżące potrzeby bytowe związane z przystąpieniem do projektu.

 

Uroczyste zakończenie projektu odbyło się w siedzibie „Wałbrzych 2000”. Klienci otrzymali zaświadczenia i certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz drobne upominki z rąk Dyrektora Ośrodka – Pani Aliny Borcon i Pana Henryka Ziomka.

 

Organizatorzy dziękują beneficjentom za udział w projekcie, a wszystkim współpracującym za wkład pracy. Mamy nadzieję, że przeprowadzone działania w znacznej mierze przyczynią się do znalezienia stałej pracy przez uczestników.

 

W sierpniu rusza kolejny etap realizacji projektu. Tym razem zapraszamy do udziału kobiety. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej.