W listopadzie b. r. zakończył się drugi etap realizacji projektu „Wiem, że potrafię”. W ramach tego etapu 17 kobiet zrealizowało kontraktu socjalne w następującym zakresie:

 W dniu 30.06.2010 roku zakończył się pierwszy w tym roku etap realizacji projektu „Wiem, że potrafię” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie – Gorcach kolejny już rok realizuje projekt systemowy „Wiem, że potrafię” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie - Gorcach kończy tegoroczny projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że w wyniku realizacji projektu systemowego „Wiem, że potrafię” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego część beneficjentów ostatecznych objęta wsparciem zakończyła etap aktywizacji edukacyjnej.