Informujemy, że w ramach realizacji projektu "Integracja - praca - sukces" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS (PRO WD 2014-2020), w wyniku zaproszenia do składania ofert programowo-cenowych na realizację kursu komputerowego wyłoniono Wykonawcę więcej informacji znajdą Państwo tutaj.