Informujemy, że w ramach realizacji projektu "Integracja - praca - sukces" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS (PRO WD 2014-2020), przeprowadzany zostanie w okresie do 30.04.2017 roku dla 15 osób "Kurs komputerowy".

Zapraszamy do złożenia ofert programowo-cenowych na realizację działania:

przygotowanie i przeprowadzenie dla wskazanych 15 uczestników usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym - kursu komputerowego (8 spotkań po 8 godzin dydaktycznych, łącznie 64 godziny).

Więcej szczegółów znajdziesz w ogłoszeniu (format PDF, rozmiar 2,52 MB)