Ogłaszamy przeprowadzenie rozeznania rynku w celu wyłonienia asystenta rodziny w projekcie "Integracaja - praca - sukces" wspólfinansowanego przez Unię Europiejską w ramach EFS

Więcej szczegółów znajdziesz w ogłoszeniu (format PDF, rozmiar 761 KB)