Ogłaszamy przeprowadzenie rozeznania rynku w celu wyłonienia osoby do prowadzenia poradnictwa i wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywację zawodową w projekcie "Integracja - praca - sukces" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS

Więcej szczegółów znajdziesz w ogłoszeniu (format PDF, rozmiar 651 KB)