Ogłaszamy przeprowadzenie rozeznania rynku w celu wyłonienia terapeuty rodzinnego w projekcie "Integracja - praca - sukces" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS

Więcej szczegółów znajdziesz w ogłoszeniu (format PDF, rozmiar 645 KB)