Informujemy, że w ramach realizacji projektu "Integracja - praca - sukces" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS, prowadzimy rozeznanie rynku w zakresie "Treningu kompetencji i umiejętności społecznych", który ma być przeprowadzany w okresie do 30.04.2017 roku dla 15 osób.

Zapraszamy do złożenia ofert programowo-cenowych na realizację działania:

przygotowanie i przeprowadzenie dla wskazanych 15 uczestników usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym - treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

Więcej szczegółów znajdziesz w ogłoszeniu (format PDF, rozmiar 578 KB)