Uprzejmie informujemy, że wszelkie dane dotyczące zapytań ofertowych i rozeznań rynku umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Boguszów-Gorce.

Informacje zawarte na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej mają jedynie charakter informacyjny.


 

Ogłaszamy przeprowadzenie rozeznania rynku w celu wyłonienia asystenta rodziny w projekcie "Integracaja - praca - sukces" wspólfinansowanego przez Unię Europiejską w ramach EFS

Więcej szczegółów znajdziesz w ogłoszeniu (format PDF, rozmiar 761 KB)

Ogłaszamy przeprowadzenie rozeznania rynku w celu wyłonienia osoby do prowadzenia poradnictwa i wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywację zawodową w projekcie "Integracja - praca - sukces" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS

Więcej szczegółów znajdziesz w ogłoszeniu (format PDF, rozmiar 651 KB)

Ogłaszamy przeprowadzenie rozeznania rynku w celu wyłonienia terapeuty rodzinnego w projekcie "Integracja - praca - sukces" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS

Więcej szczegółów znajdziesz w ogłoszeniu (format PDF, rozmiar 645 KB)

Informujemy, że w ramach realizacji projektu "Integracja - praca - sukces" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS, prowadzimy rozeznanie rynku w zakresie "Treningu kompetencji i umiejętności społecznych", który ma być przeprowadzany w okresie do 30.04.2017 roku dla 15 osób.

Zapraszamy do złożenia ofert programowo-cenowych na realizację działania:

przygotowanie i przeprowadzenie dla wskazanych 15 uczestników usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym - treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

Więcej szczegółów znajdziesz w ogłoszeniu (format PDF, rozmiar 578 KB)