Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 ze zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej będą przyjmować wnioski również poza godzinami pracy jednostki. Od 1 sierpnia do 29 września br. Ośrodek będzie dodatkowo czynny dla osób zainteresowanych programem „Rodzina 500+” w środy i czwartki od 15.30 do 18.00.

Dodatkowo we wszystkie środy września, dla osób składających wniosek na drugie i kolejne dziecko, w godzinach od 16.00 do 17.00, uruchomione zostaną dyżury pracowników w punktach bibliotecznych: Kuźnice I, Kuźnice II i Gorce, a we wszystkie poniedziałki września, od 16.00 do 17.00, w Starym Lesieńcu. W punktach bibliotecznych nie będzie możliwości składania wniosków przez osoby, których członkowie rodzin przebywają poza granicami kraju.

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, sekretariacie Urzędu Miejskiego oraz wszystkich punktach bibliotecznych na terenie miasta. Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielać będą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w siedzibie jednostki lub telefonicznie pod numerem 74 84 41 913.