Niniejszym informujemy, że pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, w godzinach przyjmowania interesantów, wydają skierowania do otrzymania żywności, która będzie wydawana przez Fundację Jesus christ Security w Boguszowie-Gorcach, ul. Kołłątaja 6 w kwietniu i maju br. Zadanie dotyczy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania skierowania wynosi 200% kryterium, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 1028,00 zł na osobę w rodzinie oraz 1268,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Skierowania będą wydawane do wyczerpania liczby osób, którym Fundacja może wydać żywność. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych.