Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach w celu udzielenia zamówienia publicznego w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi prowadzi rozeznanie rynku dla potrzeb skalkulowania stawki godzinowej za w/w usługi.

 Więcej informacji znajdziesz w ogłoszeniu.