Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Portalu Informacyjno-Usługowym Empatia (PIU Empatia) www.empatia.mpips.gov.pl umożliwił złożenie drogą elektroniczną n/w wniosków o przyznanie:

  •   jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
  •   świadczenia rodzicielskiego,
  •   świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  •   Karty Dużej Rodziny.

Ponadto informujemy, że od 2016 roku istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej banków: PKO BP, ING I Millenium.