Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach w dniu 25 marca 2016 r. (piątek), będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:30.

Dobowy wymiar czasu pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w  Boguszowie-Gorcach zostaje skrócony do 5 godzin ze względu na konieczność zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym I-III 2016 w jego prawidłowym wymiarze tj. 469 godzin.