Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że Fundacja Jesus Christ Security w Boguszowie-Gorcach zaprasza do udziału w projekcie ASOS 2013-2020„ Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” refundowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we Współpracy z Fundacją Rozwoju Obywatelskiego we Wrocławiu.

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają certyfikat osoby uprawnionej do opieki nad osobami starszymi.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób powyżej 60-go roku życia.

 

Spotkania dla uczestników projektu rozpoczną się pod koniec stycznia.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Fundacja Jesus Christ Security

ul. Kołłątaja 6, 58-370 Boguszów-Gorc

numer tel. 74 84 49 325