Termin przyjmowania wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczyna się od 01.08.2015 roku.

  1. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015, świadczenia  z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłaca się do dnia 31 październik 2015 r.
  2. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października 2015, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłaca się do dnia 30 listopada 2015 r.