Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje,
że od dnia 22 lutego br. do wyczerpania liczby 600 osób w rodzinach będą
wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Żywność będzie wydawana przez Fundację Jesus Christ Security
z/s w Boguszowie-Gorcach, ul. Kołłątaja 6

Szczegółowe daty odbioru żywności zostaną podane w terminie późniejszym.