Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje,

 że od dnia 2 listopada br. do wyczerpania liczby 600 osób w rodzinach będą wydawane skierowania

do otrzymania pomocy żywnościowej

 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego

 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Żywność będzie wydawana przez Fundację Jesus Christ Security

 z/s w Boguszowie-Gorcach, ul. Kołłątaja 6 w drugiej połowie grudnia.

 

Szczegółowe daty odbioru żywności zostaną podane w terminie późniejszym.